Conferències

Fulanito i Menganito

3er i 4t ESO: L’objectiu és fer pensar a l’alumne en referent a la conducta i actitud present i la influència que pot tenir en el seva vida futura. D’aquesta manera ells poden analitzar quines són les seves expectatives de futur i enraonar si la seva conducta les afavoreix o les minimitza.

L'ombra del bullying

1er i 2n ESO: L’objectiu és fer pensar a l’alumne en referent a les situacions de bullying i les seves conseqüències.

El millor de tu treu el millor de mi

L’objectiu és crear un espai de reflexió entre els diferents membres que formen el departament, equip directiu, grups de treball … en referència a l’objectiu que es pretén assolir i la conducta present de cada un en relació a l’assoliment dels objectius.

Totes les conferències tenen un treball posterior amb el grup amb l’objectiu de dotar d’estratègies per assolir els objectius que es plantegen, utilitzant tècniques de coaching.